Uzly

Zde jsou uvedeny základní uzly. Tyto uzly by měl umět vázat každý správný hasič. Uvádím zde typické použití jednotlivých uzlů a z obrázku by mělo být jasné, jak se uvazují.

 


 

Ambulanční uzel – ambulák

Slouží ke spojování dvou stejných provazů. Na tenkých nebo kluzkých materiálech má tendenci se rozvazovat. Nikdy nemůže být spolehlivý, pokud se konce nezajistí například pojistkou. Naopak vhodná je na zavazování obvazů či šátků, protože díky svému plochému tvaru netlačí. Přibližně polovina lidí tento uzel používá denně, aniž by o tom věděla. Zavazují si jím tkaničky u bot.

Postup uvazování:

ambul01_jpg_33507 ambul02_jpg_41173 ambul03_jpg_32607

 

zpět nahoru


 

Škotový uzel (spojka)

Jedná se o velmi spolehlivou spojku vhodnou pro spojování provazů různého průměru i různých vlastností. Má opravdu všestranné použití. Můžeme jím stejně spolehlivě spojit dva vlasce, přivázat napínací lanko ke stanové celtě, navázat nit při tkaní koberce, připevnit ocelové lano na hák jeřábu. Vše stejně dobře a spolehlivě jako třeba zavěsit houpací síť. Podmínkou je, aby alespoň jeden z provazů byl relativně ohebný. Na dvě silná ocelová lana se nehodí. Uzel se celkem snadno rozvazuje i když byl silně zatažen a neničí lana.

Postup uvazování:

skot01_jpg_34329 skot02_jpg_22204

 

zpět nahoru


 

Rybářská spojka

Rybářská spojka, jak název napovídá, je hojně používána rybáři. Výborně se totiž hodí pro svazování tenkých a kluzkých silonových vlasců. Oba svazované konce musejí mít stejný nebo velmi podobný průměr, pak je spolehlivá. Má jen jedinou nevýhodu. Po zatažení ji prakticky nejde rozvázat. Nesnažte se o to, je to ztracený čas, raději vlasec rozřízněte nožem.

Postup uvazování:

ryb01_jpg_11341 ryb02_jpg_21346 ryb03_jpg_19248

Často bývá tato spojka uvázaná chybně, naučte se ji tedy pečlivě. Nejběžnější chybou jsou obě očka uvázaná tak, že do sebe nezapadají. To způsobuje nejen vadu na kráse, ale i horší pevnost uzlu. Vždy si ještě před dotažením překontrolujte, že pevný konec každého očka prochází druhým očkem a obě očka do sebe správně zapadají jako na následujících dvou obrázcích. Ušetříte si problémy.

ryb04_jpg_17350 ryb05_jpg_20376

 

zpět nahoru


 

Dračí smyčka

Dračí smyčka je jeden ze základních uzlů, který by měl umět každý, kdo přichází do styku s nějakým lanem. Základní dračí smyčka bývala jedna z nejdůležitějších smyček vůbec. Opravdu bývala nenahraditelnou v horolezectví, záchranářství a podobných oborech a její uživatelé na ni nedali dopustit.
Dračí smyčka je opředena spoustou legend a dnes už se jedná o překonaný uzel, který se doporučuje používat jen v nouzi. Zkoumáním mnohých smrtelných úrazů horolezců byly zjištěny nevhodné až nebezpečné vlastnosti, o kterých se dříve nevědělo. zkoušky na začátku sedmdesátých let prokázaly nepříjemné vlastnosti – při obvodovém zatížení se uvolňuje, na tuhém nebo kluzkém laně se snadno uvolní, utažení je třeba věnovat větší pozornost, je poměrně vysoká pravděpodobnost jejího špatného uvázání, snadno se rozvazuje tzv. vytřesením (střídavé napínání a povolování lana.
I přesto má svůj význam a rozhodně se vyplatí tuto smyčku umět správně uvázat.

Postup uvazování:

draci01_jpg_21202 draci02_jpg_20509 draci03_jpg_86622

Výsledný uzel po správném dotažení z lícové i rubové strany:

draci04_jpg_42815 draci05_jpg_13313

 

zpět nahoru


 

Lodní smyčka

Jedná se o velmi užitečnou smyčku s všestranným použitím. Smyčka se snadno váže, spolehlivě drží a snadno se rozvazuje. Tedy samé dobré vlastnosti. Je třeba si však uvědomit, že drží jen do té doby, než povolí tah. Pak se rozvazuje. V podstatě jde o dva přes sebe přeložené závity.

Postup uvazování:

lodni01_jpg_21123 lodni02_jpg_13415 lodni03_jpg_19064

 

zpět nahoru


 

Zkracovačka

Zkracovačky jsou zvláštní uzly, které vlastně nemají za úkol nic držet, spojovat nebo ovazovat. Jejich jediným úkolem je zkrátit provaz, aniž by bylo nutné jej ustřihnout nebo rozříznout.

Postup uvazování:

zkra01_jpg_19829 zkra02_jpg_19233 zkra03_jpg_18066

zkra04_jpg_12521 zkra05_jpg_13987

 

zpět nahoru


 

Křížová spojka

Jedná se o hojně používaný uzel. Vzhledem k jeho vlastnostem je používán převážně laickou veřejností. V podstatě by neměl být používán na svazování lan, je nespolehlivý, vhodný tak k ovazování balíků. Jeho použití lze doporučit ještě pro zavázání tkaniček od bot.
Vzhledem se podobá ambulančnímu uzlu, ale volné konce jsou jeden zespodu a druhý z vrchu uzlu. Zachovává všechny záporné vlastnosti ambulančního uzlu, jen je ještě zvýrazňuje. Uzel velmi snadno po provazech klouže i při malém zatížení, zvláště při různém průměru nebo materiálu lan.

Postup uvazování:

krizova01_jpg_13704 krizova02_jpg_78122 krizova03_jpg_83794

 

zpět nahoru


 

Liščí smyčka

Liščí smyčka je velmi jednoduchá smyčka i pro vázání jednou rukou. Slouží k upevnění provazu na předmět válcového průřezu, na hranaté průřezy vhodná není. Na rozdíl od lodní smyčky drží spolehlivě jen pokud jsou zatíženy oba konce.

Postup uvazování:

lis01_jpg_20766

 

zpět nahoru


 

Pevné poutko

Pevné poutko je nejjednodušší způsob, jak vytvořit pevnou nezatahující se smyčku. Je pevná a bezpečná. Má jednu nectnost – po silném zatažení se špatně rozvazuje. Zvlášť pokud mezitím mokré lano uschlo.

Postup uvazování:

poutko01_jpg_99490 poutko02_jpg_17911

 

zpět nahoru


 

Osmička

Uzel se uvazuje na koncích lan, aby nevyklouzla z otvorů, kladky, při slaňování ze slaňovací osmy a podobně. Používá se také jako dekorativní a je základem pro řadu dalších velmi důležitých uzlů používaných pro různé účely. Dobře slouží i při připevňování strun na kolíky houslí, kytar, mandolín a dalších strunných nástrojů. Na rozdíl od očka neničí tolik lano při silném zatížení a v porovnání s ním se lépe rozvazuje.

Postup uvazování:

osmicka01_jpg_10692 osm01_jpg_57671 osm02_jpg_25660

 

zpět nahoru


 

Osmičkové poutko

Od chvíle, kdy byla testy prokázaná nespolehlivost dračí smyčky v lezecké praxi, je osmičkové poutko nejčastěji používaným uzlem v horolezectví, jeskyňářství, při výškových pracích a příbuzných oborech. Snadno se váže na lanech celkem libovolného průměru i materiálu a vždy je to spolehlivý uzel. Drobnou nevýhodou je, že po prudkém zatažení se obtížně rozvazuje.

Postup uvazování:

osmicka03_jpg_20483 osmicka02_jpg_90733

 

zpět nahoru


 

Prusíkův uzel

Jednoduchý Prusíkův uzel je základní zadrhovací uzel. Na laně však nemá dostatečnou pevnost.
Funkce Prusíkových uzlů spočívá v tom, že při pohybu podél lana je člověk navázán smyčkou prusíkovým uzlem na lano a smyčku má například karabinou připnutou k bedernímu nebo prsnímu úvazu. Jak postupuje podél lana, uzel je volný a lze jím po laně posouvat. V okamžiku zatížení (pád, …) se uzel sevře okolo lana a tření mu brání posunu po laně.

Postup uvazování:

prusik01_jpg_14377 prusik02_jpg_12554 prusik03_jpg_85314

 

zpět nahoru


 

Dřevařská smyčka

Již jméno smyčky napovídá, že se často se používá při těžbě dřeva a jeho dopravě, respektive stahování z lesa. Je to nejjednodušší způsob, jak připevnit lano ke kmenu, větvi, trámu potrubí či jiným podobným břemenům. Čím víc je zatěžován pevný konec, tím více je volný konec tlačen k břemenu, okolo kterého je lano ovázáno.
Naopak jeho nebezpečí spočívá v tom, že nesnáší proměnlivé zatěžování, kdy hrozí značné nebezpečí uvolnění nebo sklouznutí uzlu. Rovněž se nesmí měnit směr tahu. Z bezpečnostních důvodů se nehodí na spouštění břemen, k tomu je vhodnější tesařská smyčka.

Postup uvazování:

drevarska01_jpg_15961

 

zpět nahoru

 

Loading

Napsat komentář