Výroční schůze 2009

Dne 18.12.2009 se konala výroční schůze našeho sboru hasičů. Na této schůzi jsme zhodnotili loňský rok, dále jsme naplánovali plán činností na rok následující. Po přečtení všech zpráv následoval příjemnější bod této schůze, a to předávání čestných uznání a jiných ocenění. Na závěr byla předána medaile sv. Floriana panu Karlu Maršánovi. Po předání všech ocenění následovali volby do nového výboru, které proběhly bez sebemenších problémů. Po skončení voleb a diskuzi byla schůze ukončena. Poté následovalo…

Pokračovat ve čtení

169 total views, no views today

Velké Bílovice – vinný sklep

28-29.11.2009 se konal zájezd do Velkých Bílovic do vinného sklípka. Jeli jsme dvěma mikrobusy, tím musím poděkovat Janu Bastrovi a Miloslavu Šprynarovi, že nás celou tu dobu vozili 😀 Cestou do Bílovic jsme se stavili do Oslavan, kde jsme navštívili soukromý pivovar. Po prohlídce pivovaru jsme poobědvali v zámecké restauraci, kde jsme mohli ochutnat jejich výrobu piva. Po obědě následovala exkurze muzea hasičství, hornictví a energetictví. Tímto náš den v Oslavanech končil a následně jsme…

Pokračovat ve čtení

157 total views, no views today

Soutěž Vílanec 2009

Možná to někteří nevíte, ale 26.9.2009 jsme byli na soutěži ve Vílanci. Muži si odvezli 1. místo za požární útok a z útoku jako při požáru z avie (časy se sčítaly). Ženy měly pouze požární útok, ale nám to nevadilo, protože si odvezly také 1. místo. Muži nad 35 let už tolik úspěšní nebyli, ale 2. místo je také krásné, měli útok také z avie a ten se jim povedl mnohem lépe než domácím, kteří…

Pokračovat ve čtení

175 total views, no views today